Decisions

2019/55
Published date 05.08.2019

Hotărârea Consiliului Local Nr. 55 din 27.06.2019

privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei pentru elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului locuință unifamilială, acces împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Corușu, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj

2019/56
Published date 05.08.2019

Hotărârea Consiliului Local Nr. 56 din 27.06.2019

privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere și reglementare accese din străzi ale localității în vederea – Elaborare PUZ pentru introducere teren în intravilan și construire hală de depozitare și spații administrative în com. Baciu, loc. Mera, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj